เอกสารประกอบการเสนอโครงการจังหวัด งบ พรก. เงินกู้ รอบที่ 2 (โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก)

เผยเเพร่เมื่อ 2424 เข้าชม

เอกสารประกอบการเสนอโครงการจังหวัด งบ พรก. เงินกู้ รอบที่ 2

(โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก)

1) คู่มือการจัดทำโครงการ ดาวน์โหลด 1, ดาวน์โหลด  2

2) แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ แบบฟอร์ม 1, แบบฟอร์ม 2, แบบฟอร์ม 3, แบบฟอร์ม 4

3) หลักเกณฑ์และบัญชีราคามาตรฐาน ประกอบการทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย

4) ข้อมูลประกอบการพิจารณาทำโครงการ

5) ข้อมูลติดต่อผู้รับผิดชอบและประสานงานแต่ละพื้นที่

  • ข้อมูลติดต่อ 3 มหาวิทยาลัย (มรสน. มทร. ม.เกษตร) ดาวน์โหลด
  • ข้อมูลติดต่อผู้รับผิดชอบและประสานงาน พื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด