การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2563

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2563
1. รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด
2. เอกสารนำเสนอ คลินิก ITA  ดาวน์โหลด
3. เอกสารนำเสนอ ข้อควรระวัง ด้านการประเมินความเสี่ยงทางทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด
4. เอกสารนำเสนอ การใช้งานระบบ ITAS ดาวน์โหลด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2562

อ่านเพิ่มเติม

ป้องกัน: ลิงค์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

เผยเเพร่เมื่อ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)  ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแบบสำรวจ OIT

เอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแบบสำรวจ OIT
1. เอกสารหมายเลข 1 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2. เอกสารหมายเลข 3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล  ณ 20 มี.ค. 2562)

 

คู่มือการประเมิน ITA ปี 2562

  • ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
  • คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2561

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2560

อ่านเพิ่มเติม