รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 176 เข้าชม

NACC ITA66 ฉบับเต็ม