ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 844 เข้าชม

ผลการะเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564  >>ดาวน์โหลด<<