ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 – 2569

เผยเเพร่เมื่อ 516 เข้าชม

บันทึกข้อความที่ อว 0621/ว874 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 – 2569 >> ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 – 2569 >> ดาวน์โหลด

ขอความกรุณายืนยันและส่งแผนรับนักศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564