ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เป้าหมายที่ 1 (SDG1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (18 พฤศิจายน 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 544 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เป้าหมายที่ 1 (SDG1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เพื่อปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG เพื่อเข้าร่วมจัดอันดับของมหาวิทยาลัย จากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก (The Times Higher Education University Impact Ranking)วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศิจายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร