ประชุมการปรับปรุงข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (REINVENTING UNIVERSITY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (18 พฤศจิกายน 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 440 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร