ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขั้นกรรมาธิการ (19 มิถุนายน 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 59 เข้าชม

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และนางสาวเบญจพร มายูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขั้นกรรมาธิการ ณ ห้องประชุม SPOC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) เพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฯลฯ