ประชุมการพิจารณาหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และ หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (7 มิถุนายน 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 78 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมการพิจารณาหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และ หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุมพร้อมแจ้งวะระเพื่อทราบ เรื่องร่างปฏิทิน ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากนั้น นำเสนอวาระเพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน