คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำต้นทุนหลักสูตร ระดับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 67 เข้าชม

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำต้นทุนหลักสูตร ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ