รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

เผยเเพร่เมื่อ 209 เข้าชม
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ดาวน์โหลด

Full Screen
  • แบบฟอร์มรายงานผลฯ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ดาวน์โหลด NEW
    (ส่งภายใน 18 เม.ย. 67)