การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยเเพร่เมื่อ 97 เข้าชม
  • เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มแผนจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567กำหนดส่งภายในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567
  • เอกสารแนบ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567)  กำหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567