ประชุมคณะทำงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ครั้งที่ 1/2566 (28 มีนาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 588 เข้าชม

ประชุมคณะทำงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร