ประชุมติดตามการจัดทำและดูข้อมูลกรอบอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (9 มกราคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 790 เข้าชม

ประชุมติดตามการจัดทำและดูข้อมูลกรอบอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร