ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 (22 ธันวาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 654 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร