ศึกษาดูงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 22 สิงหาคม 2565

เผยเเพร่เมื่อ 438 เข้าชม

ศึกษาดูงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10