แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 658 เข้าชม

 

 

Full Screen

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566