เอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 543 เข้าชม

เอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม นอกเล่ม 1
เอกสารประกอบการประชุม นอกเล่ม 2
รายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 2 ล่าสุด