เอกสารประชุมโครงการจ้างาน U2T วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

เผยเเพร่เมื่อ 1617 เข้าชม

ประชุมการบริหารสัญญาโครงการยกระดับรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10

 1. เล่มเอกสารประกอบการประชุม 
 2. ตัวอย่างการรายงานความก้าวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 3. ลิ้งตรวจสอบข้อมูล E-mail  https://docs.google.com/file/d/1quqqmNRCiVWbRkX497x5csg2lNrtt_Do/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel
 4. ข้อมูลผู้ถูกจ้างงานสถานะอยู่ระหว่างทำงาน แยกรายตำบล
 5. คู่มือวัคซีน
 6. Link ระบบ PBM     http://u2t-tracker.mhesi.go.th/login

  ————————————
  เอกสารภาคผนวก 1 และ ภาคผนวก 2 สำหรับผู้ถูกจ้างงานรอบ 1
  1. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 
  2. ประเภทประชาชน
  3. ประเภทนักศึกษา
  เอกสารภาคผนวก 1 และ ภาคผนวก 2 สำหรับผู้ถูกจ้างงานรอบ 2
  1. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 
  2. ประเภทประชาชน
  3. ประเภทนักศึกษา