ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 พฤศจิกายน 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 1404 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร