ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2567 (14 พฤษภาคม 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 134 เข้าชม

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม และพิจารณาวาระร่วมกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด