ประชุมชี้แจงแบบวัด EIT แบบออนไลน์ สำหรับศิษย์เก่าและ ผู้ทรงคุณวุฒิ (7 มีนาคม 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 65 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงแบบวัด EIT แบบออนไลน์ สำหรับศิษย์เก่าและ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล เป็นประธานการประชุม ณ หองประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร