ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2567 (5 มีนาคม 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 119 เข้าชม

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. สำนักงานอธิการบดี โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
เชิญคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2567
ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด