ประชุมคณะกรรมการโครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ ครั้งที่ 3/2567 (23 เดือนกุมภาพันธ์ 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 140 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัสกลนคร 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการโครงการ “สร้าง เสริม สุข” เพื่อพิจารณา
1. ขอบเขตการจัดทำประเด็นวิจัยโครงการ “สร้าง เสริม สุข”มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไปสู่สังคมสุขภาวะ
2. แนวปฏิบัติในการทำวิจัยโครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไปสู่สังคมสุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567