พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับ Nanjing University of Aeronautics and Astronautics สาธารณรัฐประชาชนจีน (4 มกราคม 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 151 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับ Prof. Bin Jiang อธิการบดี Nanjing University of Aeronautics and Astronautics สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภพ ชาอามาตย์, อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า, คณบดีจาก 6 คณะ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ทั้งนี้ข้อตกลงความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการศึกษา และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยในอนาคต ภาพโดย https://www.facebook.com/PRSNRU