การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เผยเเพร่เมื่อ 445 เข้าชม

การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • แผนผังงาน KM 66 หอประชุมจามจุรี 1 
       
      
  • รางวัล และหลักเกณฑ์การพิจารณา