ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการที่พัก (6 ธันวาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 312 เข้าชม

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการที่พัก ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการใช้อาคารในการจัดที่พักของนักศึกษา งานกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฯลฯ