รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

บันทึกข้อความ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เพื่อเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายการดำเนินการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีการศึกษา2563 – 2564 ดาวน์โหลด