เอกสารประกอบการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยเเพร่เมื่อ 312 เข้าชม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 4 (1123 1124)  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


Powerpoint
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลิก    คลิก