บรรยายพิเศษ “Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของมหาวิทยาลัย Sepuluh Nopember Institute of Technology ประเทศอินโดนีเซีย (4 กรกฎาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 377 เข้าชม

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล ร่วมต้อนรับและฟังบรรยายพิเศษ “Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของมหาวิทยาลัย Sepuluh Nopember Institute of Technology ประเทศอินโดนีเซีย โดย ASSOC. PROF. DR.MELANIA SUWENI MUNTINI SEPULUH NOPEMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ITS), INDONESIA.

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน SDGs ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ มหาวิทยาลัย Sepuluh Nopember Institute of Technology ประเทศอินโดนีเซีย ฯลฯ