สงกรานต์กองนโยบายและแผน ปี 2566

เผยเเพร่เมื่อ 993 เข้าชม

นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบาย นำบุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมรดน้ำขอพรจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566