ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการประชุมจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค 2566 – 2570 ระยะที่ 2 ระดับจังหวัดสกลนคร (5 เมษายน 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 453 เข้าชม

ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการประชุมจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค 2566 – 2570 ระยะที่ 2 ระดับจังหวัดสกลนคร วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร