ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2566 (15 กุมภาพันธ์ 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 494 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร