ประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2566 (20 มกราคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 409 เข้าชม

ประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2566 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร