โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

เผยเเพร่เมื่อ 433 เข้าชม

“โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG”
                         ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                                         วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

  1. กำหนดการประชุม   ดาวน์โหลด
  2. แผนผังการจัดงาน  ดาวน์โหลด
  3. Powerpoint นำเสนอการประชุม  ดาวน์โหลด
  4. รายชื่อตำบลที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ดาวน์โหลด