ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานในการจัดทำข้อมูลประกอบการประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (26 ธันวาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 602 เข้าชม

ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานในการจัดทำข้อมูลประกอบการประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร