เอกสารประกอบการประชุม เชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 509 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 – 4 (1123 – 1124) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร