ขอความอนุเคราะห์พิจารณา ร่าง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

เผยเเพร่เมื่อ 355 เข้าชม

บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์พิจารณา ร่าง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 คลิกดาวน์โหลด

ร่าง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)  คลิกดาวน์โหลด