ประชุมคณะกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank ครั้งที่ 1/2565 (22 มิถุนายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 764 เข้าชม

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย กองนโยบายและแผน เชิญคณะกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดทำข้อมูลของการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank 2023 และแจ้งผลการประเมินในวงรอบที่ผ่านมา ฯลฯ