ประชุมกองนโยบายแลแผน (21 ธันวาคม 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 340 เข้าชม

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร