รายงานผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยเเพร่เมื่อ 923 เข้าชม
  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน >> ดาวน์โหลด<<
  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  ดาวน์โหลด

  • ปฏิทินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด PDF 
  • แบบฟอร์มสำรวจองค์ความรู้ที่ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
    (กำหนดส่งภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564) 
  • แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ของคณะ สำนัก และสถาบัน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
    (กำหนดส่งภายในวันที่ 25 มกราคม 2565)