ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565 (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGS 2022) (16 พฤศจิกายน 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 769 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565 (Sustainable Development Goals: SDGs 2022) เพื่อปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGS) เพื่อเข้าร่วมจัดอันดับของมหาวิทยาลัย จากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก (The Times Higher Education University Impact Ranking)ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร