ประชุมปรึกษาหารือเพื่อปรับแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครและจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 พฤศจิกายน 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 1048 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธซาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาสัยราชภัฏสกลนคร