การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ U2T ระยะที่ 2 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ Zoom (2 พฤศจิกายน 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 958 เข้าชม

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 13209-2 ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร