ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ U2T ระยะที่ 2

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ U2T ระยะที่ 2วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 13-209 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. เอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลด
2. Powerpoint ประชุม  PDF    ดาวน์โหลด   
3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for BCG and Regional Development (U2T) ระยะ 2
กลุ่มตำบลระยะ 1 ( 30 ตำบลเดิม)   กำหนดส่งกองนโยบายและแผน วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด