คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เผยเเพร่เมื่อ 484 เข้าชม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 812/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 812/2564 ดาวน์โหลด