ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (9 กันยายน 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 618 เข้าชม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 – 4 (1123 – 1124) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร