เอกสารประกอบการประชุม U2T วันที่ 20 สิงหาคม 2564

เผยเเพร่เมื่อ 629 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุม U2T วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธชาด อาคาร 10 ชั้น 3 (ผ่านโปรแกรม ZOOM)
1. สไลด์ประกอบการประชุม PDF  Power Point
2. ไฟล์เอกสารรูปเล่มรายงานการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล (U2T) Word   PdF
3. ไฟล์เอกสารการกรอกข้อมูล CBD