ประชุมหารือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ วันที่ 16 มีนาคม 2564

เผยเเพร่เมื่อ 482 เข้าชม

วันที่ 16 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย กองนโยบายและแผน เชิญประธานคณะทำงานตำบล เข้าประชุมหารือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (VDO Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 1 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่อร่วมรับฟังในประเด็นเกี่ยวกับตำบลโปรไฟล์และกิจกรรมการยกระดับตำบล