รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยเเพร่เมื่อ 346 เข้าชม
 1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
  1. เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 15 กันยายน 2564
  2. เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 17 สิงหาคม 2564
  3. เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 14 กรกฎาคม 2564
  4. เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 11 มิถุนายน 2564
  5. เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 13 พฤษภาคม 2564
  6. เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 15 เมษายน 2564
  7. เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 7 มีนาคม 2564
  8. เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 15 มกราคม 2564
  9. เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 15 ธันวาคม 2563
  10. เบิกจ่ายหน่วยงาน ณ 16 พฤศจิกายน 2563
 2. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด
 3. รายงานการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
  ของส่วนราชการรายเดือน

  1. รายงานการประชุม-กบม-10-2563
  2. รายงานการประชุม-กบม-11-2563
  3. รายงานการประชุม-กบม-1-2564
  4. รายงานการประชุม-กบม-2-2564
  5. รายงานการประชุม-กบม-3-2564